Lopez.
Den är min..............
Jag äger.................